Bofellesskap og omsorgssenter

Otrera etablerer og drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger der kommunene ønsker bistand til dette. Vi har døgnbemannede boliger. De voksne i bofellesskapene skal sørge for omsorg, forutsigbarhet og rammer for ungdommen. Ungdommen går på skole og de deltar i fritidsaktiviteter. Otrera skal gi dem de verktøy de trenger for å integreres i Norge.

Bo- og omsorgstilbud

Otrera tilbyr heldøgns bo- og omsorgstilbud til mennesker med nedsatte funksjonsevner. Vår faglige tilnærming tar utgangspunkt i en systematisk arbeidsmodell med vekt på dokumenterbare resultater og brukers verdier og ønsker. Beboerne skal tilbys dagtilbud og aktiviteter etter ønske og evner.

Veiledning

Veiledning til mennesker som trenger kartlegging, tilrettelegging og sosial ferdighetstrening. Vi tilbyr målrettet miljøarbeid direkte på enkeltelever, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Vi utarbeider atferdsanalytiske tiltak i hjemmet, på skole eller i barnehage. Vi veileder personalgrupper innen fagsystem og internkontroll.

Hjemmetjenester

Et vidt spekter av tjenester for de som ønsker ekstra omsorg og pleie i hverdagen. Vi kan ledsage til å komme ut, bistand til besøk som hos lege, fysioterapeut, tannlege og frisør. Vi kan gå turer sammen, reise på handleturer, bistå til å stelle hjemme, og tilberede og servere mat.

Respekt og riktige holdninger

Vi er en privat helseaktør som ønsker å tilby våre tjenester til brukere i hele landet. Vi tilbyr ekte omsorg innen et vidt spekter av helsetjenester. Vi har de riktige holdninger og vi viser respekt overfor alle vi samhandler med.

Alle våre tilbud er tilbud vi selv kunne takket ja til.

Gode relasjoner og trygghet skaper motivasjon og utvikling
Siri Skogvold Isaksen

Daglig leder

Lukk
Siri Skogvold Isaksen

Telefon: 95 79 59 79

E-post: siri@otrera.no

Siri har en sammensatt erfaring både som controller, ledelse av private helseinstitusjoner, innen rekruttering og bemanning.

Av utdannelse har hun bachelor i økonomi, bachelor i barnevern, og MBA og Master of Management.
Terje A. Johansen

Arbeidende styreleder

Lukk
Terje A. Johansen

Telefon: 90 76 12 22

E-post: terje@otrera.no

Terje er styreleder/arbeidende styreleder og har vært det fra oktober 2015. Han har bakgrunn som markedsøkonom og fra forsvaret. Han har lang erfaring i ledelse av bedrifter i offentlig og privat sektor. Terje arbeider spesielt med utvikling og implementering av operative administrative styringsrutiner i virksomheten.
Edle M. Rogneby

Administrasjonsleder

Lukk
Edle M. Rogneby

Telefon: 97 78 67 47

E-post: edle@otrera.no

Edle har jobbet i både kommunale og private tiltak med brukere med problematikk innen rus, psykiatri og utviklingshemming. Hun har ledererfaring fra flere botilbud og innen administrasjon.

Hun er utdannet vernepleier og har i tillegg videreutdanning innen relasjonskompetanse, anvendt atferdsanalyse, ledelse og administrasjon.
Monica Fredriksen

Administasjonsmedarbeider

Lukk
Monica Fredriksen

Telefon: 99 60 16 12

E-post: monica@otrera.no

Monica har flere års erfaring med administrative oppgaver fra arbeid på sentralbord og ekspedisjon. I Otrera jobber hun med ferdigstillelse av lønn, innleie av vikarer, arkiv og noe regnskap. Hun bistår avdelingslederne med administrative oppgaver.

Monica har fagbrev i kontorfag.
Lene Skjaker Borgli

Avdelingsleder Piperveien og Karimoen omsorgsboliger

Lukk
Lene Skjaker Borgli

Telefon: 97 54 35 81

E-post: lene@otrera.no

Lene har lang erfaring som miljøterapeut og fagansvarlig i boliger for mennesker med nedsatte funksjonsevner. Hun har jobbet i flere tiltak etter helse-og omsorgstjenesteloven, kapittel 9.

Hun er utdannet vernepleier og har videreutdanning innen ledelse og administrasjon.
Maiken Mortensen

Avdelingsleder veiledning

Lukk
Maiken Mortensen

Telefon: 92 68 40 48

E-post: maiken@otrera.no

Maiken har jobbet med alt fra legekontor til sykehjem til enslige mindreårige og nå som leder for avdeling veiledning. Hun har i tillegg erfaring innen ulike barneverntiltak og hun jobber mye med barn og unge som har utfordringer relatert til både atferd og skolegang.

Hun er hjelpepleier, har studert psykologi og hun fullfører i disse dager bachelor i pedagogikk. Maiken har videreutdanning innen ledelse og administrasjon.
Ulf O. Rogneby

Prosjektleder

Lukk
Ulf O. Rogneby

Telefon: 98 83 92 10

E-post: ulf@otrera.no

Ulf har jobbet som lærer og rektor på skole for barn og unge med atferdsutfordringer. Han har jobbet i flere tiltak innen helse, blant annet innen rus, psykiatri, mennesker med utviklingshemming, barnevern og enslige mindreårige, som både miljøterapeut og leder.

Ulf er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo og han har videreutdanning innen ledelse og administrasjon.
Hege Holum

Avdelingsleder Heimdal bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Lukk
Hege Holum

Telefon: 41 33 26 69

E-post: hege@otrera.no

Hege har erfaring fra forskjellige botilbud innen helse. Hun har arbeidet i Otreras bofellesskap for enslige mindreårige flyktinger på Heimdal siden oppstart, og hun har vært leder av bofellesskapet siden oktober 2017.

Hege er utdannet vernepleier.

Lukk

Telefon:

E-post: