Ekte omsorg; Respekt, profesjonell & kunnskap

Vi er en privat helseaktør som ønsker å tilby tjenester til brukere i hele landet, ekte omsorg innen et vidt spekter av helsetjenester.

Ekte omsorg er vår visjon. Det skal ytes det lille ekstra overfor brukerne som er mottar tjenester i Otrera.
Som tjenesteyter skal vi være positive, fleksible og løsningsorienterte.

Gode relasjoner og trygghet skaper motivasjon og utvikling