Bo- og omsorgstilbud og avlastningsboliger

Otrera tilbyr heldøgns bo- og omsorgstilbud til mennesker med nedsatte funksjonsevner. Vår faglige tilnærming tar utgangspunkt i en systematisk arbeidsmodell med vekt på dokumenterbare resultater og brukers verdier og ønsker. Beboerne skal tilbys dagtilbud og aktiviteter etter ønske og evner.

Les mer

Veiledning og barnevern

Veiledning til mennesker som trenger tilrettelegging og sosial ferdighetstrening. Vi tilbyr målrettet miljøarbeid direkte til enkeltelever, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Vi utarbeider atferdsanalytiske tiltak i hjemmet, på skole eller i barnehage.

Les mer

Bofellesskap og omsorgssenter

Otrera etablerer og drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger der kommunene ønsker bistand til dette. Vi har døgnbemannede boliger. De voksne i bofellesskapene skal sørge for omsorg, forutsigbarhet og rammer for ungdommen. Ungdommen går på skole og de deltar i fritidsaktiviteter. Otrera skal gi dem de verktøy de trenger for å integreres i Norge.

Les mer

Respekt og riktige holdninger

Vi er en privat helseaktør som ønsker å tilby våre tjenester til brukere i hele landet. Vi tilbyr ekte omsorg innen et vidt spekter av helsetjenester. Vi har de riktige holdninger og vi viser respekt overfor alle vi samhandler med.

Alle våre tilbud er tilbud vi selv kunne takket ja til.

Gode relasjoner og trygghet skaper motivasjon og utvikling
Siri Skogvold Isaksen

Administrerende direktør

Lukk
Siri Skogvold Isaksen

Telefon: 95 79 59 79

E-post: siri@otrera.no

Siri har en sammensatt erfaring både som controller, ledelse av private helseinstitusjoner, og erfaring innen rekruttering og bemanning.

Av utdannelse har hun bachelor i Business Administration, bachelor i barnevern, MBA og Master of Management.
Terje A. Johansen

Arbeidende styreleder/controller

Lukk
Terje A. Johansen

Telefon: 90 76 12 22

E-post: terje@otrera.no

Terje er styreleder/arbeidende styreleder og har vært det fra oktober 2015. Han har bakgrunn som markedsøkonom og fra forsvaret. Han har lang erfaring i ledelse av bedrifter i offentlig og privat sektor. Terje arbeider spesielt med utvikling og implementering av operative administrative styringsrutiner i virksomheten.
Edle M. Rogneby

Administrasjons- og personalleder

Lukk
Edle M. Rogneby

Telefon: 97 78 67 47

E-post: edle@otrera.no

Edle har jobbet i både kommunale og private tiltak med brukere med problematikk innen rus, psykiatri og utviklingshemming. Hun har ledererfaring fra flere botilbud og innen administrasjon.

Hun er utdannet vernepleier og har i tillegg videreutdanning innen relasjonskompetanse, anvendt atferdsanalyse, ledelse og administrasjon.
Monica Fredriksen

Administasjonsmedarbeider

Lukk
Monica Fredriksen

Telefon: 99 60 16 12

E-post: monica@otrera.no

Monica har flere års erfaring med administrative oppgaver fra arbeid på sentralbord og ekspedisjon. I Otrera jobber hun med ferdigstillelse av lønn, innleie av vikarer, arkiv og noe regnskap. Hun bistår også avdelingslederne med administrative oppgaver.

Monica har fagbrev i kontorfag.
Maiken Mortensen

Områdeleder avdeling veiledning og barnevern

Lukk
Maiken Mortensen

Telefon: 92 68 40 48

E-post: maiken@otrera.no

Maiken har jobbet med alt fra legekontor til sykehjem til enslige mindreårige og nå som leder for avdeling veiledning og barnevern. Hun har i tillegg erfaring innen ulike barneverntiltak og hun jobber med barn og unge som har utfordringer relatert til både atferd og skolegang. I tillegg har Maiken erfaring fra veiledning i hjemmet innen barnevernfaglige tiltak.

Hun er helsefagarbeider, hun har studert psykologi og hun fullfører i disse dager bachelor i pedagogikk. Maiken har videreutdanning innen ledelse og administrasjon.
Ulf O. Rogneby

Rådgiver

Lukk
Ulf O. Rogneby

Telefon: 98 83 92 10

E-post: ulf@otrera.no

Ulf har jobbet som lærer og rektor på skole for barn og unge med atferdsutfordringer. Han har hatt ulike stillinger innen fagfeltene rus, psykiatri, mennesker med utviklingshemming, barnevern og enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, både som miljøterapeut og leder.

Ulf er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo og han har videreutdanning innen ledelse og administrasjon.

Lukk

Telefon:

E-post:

Lukk

Telefon:

E-post: