Om oss

Vi er virksomhet som skal tilby faglig gode og evidensbaserte tjenester til alle våre brukere. Dette innen flere felt innen privat omsorg.

Ekte omsorg er vår visjon. Alle medarbeiderne i Otrera har bidratt til å utarbeide visjonen vår. Vi er stolte av den og vi kan alle stille oss bak visjonen. Den rommer så mye: vi skal yte ekte omsorg til våre beboere, vi skal tenke på om vår samhandling med beboere, samarbeidspartnere, verge, foreldre og pårørende bunner i ekte omsorg. Vi skal yte det lille ekstra overfor våre medmennesker. Av og til så skal det så lite til. Vi skal være positive, fleksible og løsningsorienterte.

Hvordan får vi så det til?

Jo, vi har en organisasjon der det er kort vei til ledelsen, og vi er en transparent virksomhet, der medarbeiderne er involvert i mye av det som skjer. Vi er en sosial, og faglig dyktig gjeng som alle ønsker å bidra med gode tjenester og ekte omsorg. Alle medarbeiderne er like mye verdt og deres synspunkter høres og respekteres. Vi er gjennomgående positive, fleksible og løsningsorienterte. Vi liker, rett og slett, det vi jobber med. Det er Otreras kultur og arbeidshverdag. Å trives på jobb smitter over på alle.

Vi har store ambisjoner og vi har et mål om vekst.

Vi er ingen velferdsprofitør. Styret har vedtatt at vår resultatmargin skal være maks 5%.