Veiledning og barnevern

Veiledning til mennesker som trenger tilrettelegging og sosial ferdighetstrening. Vi tilbyr målrettet miljøarbeid direkte til enkeltelever, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Vi utarbeider atferdsanalytiske tiltak i hjemmet, på skole eller i barnehage.

Otrera tilbyr veiledningstjenester både på system- og individnivå. De typiske utfordringene vi bistår med er blant annet skolenekting og reduksjon av utfordrende atferd. Vi veileder barnet, eller ungdommen, slik at de blir bedre rustet til å møte og kunne håndtere hverdagen. Nærpersoner som foreldre og lærere gis veiledning i å bistå barnet/ungdommen slik at vi sammen jobber for å øke muligheten for mestring. Vi kan umiddelbart sette i gang tiltak i samråd med oppdragsgiver.

Vi tilbyr også:

  • Tilsynsbesøk
  • Veiledning og oppfølging av fosterhjem
  • Saksbehandling i barneverntjenesten
  • Kartlegging, observasjoner og utarbeidelse av tiltak i hjemmet, barnehage og i skole
  • Bistand i håndtering av mobbing
  • Ettervern, feks leksehjelp, veiledning i egen leilighet, oppfølging av fritidsaktiviteter, være en samtalepartner
  • Målrettet miljøterapi direkte til enkeltelever og sosial ferdighetstrening
  • I samarbeid både med pårørende og det offentlige, koordinere tjenester
  • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk

Vi jobber etter en traumesensitiv tilnærming.