Veiledning og barnevern

Veiledning til mennesker som trenger tilrettelegging og sosial ferdighetstrening. Vi tilbyr målrettet miljøarbeid direkte til enkeltelever, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Vi utarbeider atferdsanalytiske tiltak i hjemmet, på skole eller i barnehage.

Otrera tilbyr veiledningstjenester både på system- og individnivå. De typiske utfordringene vi bistår med er blant annet skolenekting og reduksjon av utfordrende atferd. Vi veileder barnet, eller ungdommen, slik at de blir bedre rustet til å møte og kunne håndtere hverdagen. Nærpersoner som foreldre og lærere gis veiledning i å bistå barnet/ungdommen slik at vi sammen jobber for å øke muligheten for mestring. Vi kan umiddelbart sette i gang tiltak i samråd med oppdragsgiver.

Vi tilbyr også:

  • Tilsynsbesøk
  • Veiledning og oppfølging av fosterhjem
  • Saksbehandling i barneverntjenesten
  • Kartlegging, observasjoner og utarbeidelse av tiltak i hjemmet, barnehage og i skole
  • Bistand i håndtering av mobbing
  • Ettervern, feks leksehjelp, veiledning i egen leilighet, oppfølging av fritidsaktiviteter, være en samtalepartner
  • Målrettet miljøterapi direkte til enkeltelever og sosial ferdighetstrening
  • I samarbeid både med pårørende og det offentlige, koordinere tjenester
  • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk

Vi jobber etter en traumesensitiv tilnærming.

Våre kurs

Seksuelle overgrep
Hvordan oppdage, dokumentere og snakke med barn om dette temaet.

Dokumentasjon
Hvordan sette opp gode tiltaksplaner. Dokumentere utfordrende atferd. Aktivitetsplaner i henhold til 9 A saker i opplæringsloven.

Vi tilbyr i tillegg andre kurs. Ta kontakt med avdelingsleder Maiken Mortensen, maiken@otrera.no for mer info om dette.