Våre verdier

Otrera har i årene 2017 og 2018 gjennomført flere interne prosesser for å involvere alle medarbeiderne våre i de verdier Otrera skal stå for. Vi har kommet frem til følgende tre verdier som Otrera kan gjenkjennes ved:

Respekt, profesjonell og kunnskap

Respekt. Vi skal ha respekt både for våre medarbeidere, våre samarbeidspartnere og våre brukere. Vi skal være åpne for at andre har andre idéer, en annen bakgrunn og en annen begrunnelse for hva de gjør, og for hvordan de gjør det. Vi skal ta avstand fra diskriminering når det kommer til etnisitet, kjønn, seksuell legning og religion.

Profesjonell. Våre medarbeidere skal opptre ryddig og etterrettlig. Vi skal være til å stole på. Alt arbeid vi utfører skal baseres på høy faglig kvalitet, høye etiske standarder og våre medarbeidere skal ha gode holdninger. Vi skal ha grundige refleksjoner rundt de tilbud vi leverer. Vi skal være klar over hvem vi utfører tjenesten for. Våre medarbeidere skal ha en selvsikkerhet i arbeidet som utføres, og vi skal tørre å si ifra om vi oppdager elementer som ikke samsvarer med det lovverket vi arbeider innen.

Kunnskap. Vi skal fremme læring, vi skal verdsette kompetanse og vi blir aldri ferdig utlært. Vi skal være en virksomhet som søker å heve kompetansen, både på systemnivå og blant den enkelte medarbeider. Vi skal ønske å vite, vi skal se og vi skal være åpne for nye muligheter. Vi skal være kreative og tørre og se etter nye løsninger. Vi skal tilpasse- og utvikle oss når nye krav kommer.