Young Arab Student holding books in College Campus with diverse group in tha background

Bofellesskap og omsorgssenter

Otrera etablerer og drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger der kommunene ønsker bistand til dette. Vi har døgnbemannede boliger. De voksne i bofellesskapene skal sørge for omsorg, forutsigbarhet og rammer for ungdommen. Ungdommen går på skole og de deltar i fritidsaktiviteter. Otrera skal gi dem de verktøy de trenger for å integreres i Norge.

Otrera har fokus på brukermedvirkning, der brukeren har innflytelse på egen behandling og oppfølging. Det er viktig at våre brukere opplever å bli møtt med tillit og respekt.

Vi har svært god kompetanse og resultater med utfordrende atferd. Metodene vi jobber etter er basert på anvendt atferdsanalyse med individuell tilpasning. Den grunnleggende opplæringen vi gir skal brukes til videre utvikling av ferdigheter, der ett av målene er at brukeren skal bli mest mulig selvstendig. Dette kan for eksempel være kommunikasjonstrening og sosial ferdighetstrening.

Våre ansatte skal alltid ha noe å strekke seg etter, og Otreras ansatte innehar høy faglighet og kompetanse.